the magic pocket dolls …….. las muñecas magicas de bolsillo

13 May

ES abajo

My last project is very importand for me and it is called “the magic pocket dolls”


Many years ago I got a “worry doll” from a friend of mine. She brought it to me from Guatemala, where those dolls come originally from. The idea is of sharing each worry with a doll before going to sleep and during the night all worries go away with help of the doll.

This inspired me to create my magic pocket dolls.

I want my dolls to spread around the world and bring love, magic and happiness.

We all feel lonely time to time or lost and it’s so beautiful when we can receive support and motivation from others. Sometimes we are far away from people that we love and we just want to feel their presence. You can give a doll to someone that we care about or we want to support that person. Maybe someone lives far away from us and we can’t see each other often.


Having a magic pocket doll it’s like a little reminder that we are loved and supported no matter how far or in how much difficult situation we are . They are like a little talisman, amulet that brings magic to our life.
They are a small dolls, size 13 cm, so everyone can always have them; in a pocket or a small bag or hanged to a keyhole.


Each doll comes with a little not :
I am here to remind youthat you are not alone, You are loved and supported. To remind you of your inner magic that always makes you fly…

I would love “my dolls” to bring good luck to a lot of people, I would love them to travel around the world.

I also hope they will transmit all passion and gratitude that I have inside me when I design them for you.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Mi último proyecto se llama "muñecas mágicas de bolsillo"

Hace muchos años recibí una “las muñecas quitapenas” de un amigo. Me lo trajo de Guatemala, de donde vienen esas muñecas. La idea es compartir cada preocupación con una muñeca antes de irse a dormir y durante la noche todas las preocupaciones desaparecen con la ayuda de la muñeca.

Esto me inspiró a crear mi “Muñecas mágicas de bolsillo”

Todos nos sentimos solos o perdidos de vez en cuando y es tan hermoso cuando podemos recibir el apoyo y la motivación de los demás. A veces estamos lejos de las personas que amamos y solo queremos sentir su presencia. Podemos darle una muñeca a alguien que nos importa o queremos apoyar a esa persona. Quizás alguien vive lejos de nosotros y no podemos vernos a menudo.
Tener una “muñeca mágicas de bolsillo” es como un pequeño recordatorio de que somos amados y apoyados sin importar cuán lejos o en qué situación difícil estemos. Es como tener un talismán, algo mágico
Son unos muñecos pequeños, de 13 cm de tamaño, por lo que siempre los puede se llevar con nosotros; en un bolsillo o en un bolso pequeño o colgado de un ojo de cerradura


Cada muñeca viene con una nota:
Estoy aquí para recordarte que no estás sola, Eres amada y estás protegida. Te recuerdo tu magia interior que te siempre te hace volar…


Me encantaría que “mis muñecos” traigan buena suerte a mucha gente, me encantaría que viajen por el mundo.


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

If you want to learn more about “pocket dolls” I invite you to visit my shop

https://www.etsy.com/shop/Katikuturu

All-focus
Image

Thank 2019 / Welcome 2020

2 Jan

34753986-2C21-4E26-A287-1988DB63AC8B

Prezentacja moich dwóch książeczek i wizyta w Polsce/ presentation of my two books and visit in Poland

19 Dec

 

[EN] Below

 

Ostatni miesiąc spędziłam w Polsce, wśród ukochanych mi osób; rodziny i przyjaciół. Objechałam Polskę dookoła; odwiedziłam Kraków, Warszawę, Gdańsk, Gdynię, Poznań, Wolsztyn i Wrocław. W każdym z tych miejsc miałam okazję spędzić trochę czasu z ważnym dla mnie osobami. Bardzo potrzebowałam takiej wycieczki. Tęskniłam za tymi uściskami i głębokimi rozmowami, których zawsze za mało. Po Polsce jeździłam też z promocją moich dwóch książek. To było takie fajne połączenie, odwiedzenia starych zakątków i spotkania z dawno niewidzianymi, a niezwykle ważnymi dla mnie osobami oraz spełnienie marzenia w postaci wydania książek. W każdym z miejsc podczas prezentacji książek prowadziłam również warsztaty kreatynę. To był taki eksperyment, przetestowanie jak się przyjmie takie połączenie prezentacji i warsztatów w tym samym czasie. Wsparcie moich bliskich znacznie ułatwiło sprawę, zredukowało stres i zachęciło do dalszego działania. Wróciłam do Malagi wypełniona masą pozytywnej energii, wyprzytulana na maxa. Teraz będę z niej czerpać i dzielić się nią z innymi. Bo prawda jest taka, że w życiu najważniejsze są osoby, którymi się otaczami, to co sobie wzajemnie dajemy i jak bardzo potrafimy docenić to co mamy.

.

.

The last month I spent in Poland among my loved ones; family and friends. I traveled around; I visited Krakow, Warsaw, Gdańsk, Gdynia, Poznań, Wolsztyn and Wroclaw. In each of these places I had the opportunity to spend some time with people important to me. I really needed such a trip. I missed those hugs and deep conversations, which are always not enough. I also traveled around Poland with the promotion of my two books. It was such a nice combination of visiting old corners and meeting with people long unseen and extremely important to me, and fulfilling my dream of publishing books at the same time. I also ran creative workshops in each of the places during the book presentation. It was an experiment, testing how the combination of presentations and workshops would work. The support of my loved ones made everything much easier, reduced stress and encouraged me to take further action. I came back to Malaga filled with a lot of positive energy that I can share with others. Because the truth is, that the most important things in life are the people we surround ourselves with, what we give each other and how much we can appreciate what we have.

 

Toys for a therapy with an autistic and blind child

2 Jul

I’ve stopped making toys some time ago but I still like to teach people how to make them. Whenever I have an opportunity to participate in some interesting project I do it with a big pleasure too.
Few days ago I was asked to help to create a set of toys that would be use for a therapy of an autistic and blind child.
It was challenging but effect was quite good. And from what I have found out the child really liked the toys.

 

 

 

Image

Thank you 2018, Happy 2019 year

30 Dec

Dream Big !!! Frida and Picasso dolls in Museo Picasso in Malaga

27 Nov

{polski i hiszpański poniżej/ polish and spanish below/ polaco y español abajo}

Probably each of us when start to design and create on the beginning wants to just express ourselves by art
And than when we see that we are not only one that appreciate oure artistic creation we go more and more with ideas how to develop it and make it more accesable for others.
We get more conections, people try to help us to find new cutomers, we just help each other all the time. This is so amazing how many fantastic people we meet by creating and sharing the love to the art.
We have more and more dreams and we get more confident with this what we do and we see that it works and even really big dreams can come true.

So happy and thankful that my design was accepeted and now my Frida and Picasso dolls are in one of the most important museums in Spain. Museum of amazing artist, museum Picasso in Malaga.

Thank you to all of you that even though I am almost not active in the social media you still remember me and support my creations
————————————————————————————————————-
Prawdopodobnie każdy z nas, gdy zaczyna projektować i tworzyć na początku, chce po prostu wyrazić siebie poprzez sztukę
A gdy widzimy, gdy inno zaczynają doceniać naszą twórczość artystyczną, mamy coraz więcejpomysłów na to, jak ją rozwijać i czynić ją bardziej dostępną dla innych.
Zdobywamy więcej kontaktów, inni próbują nam pomóc w znalezieniu nowych klientów, pomagamy sobie nawzajem cały czas. To niesamowite, ilu fantastycznych ludzi spotykamy, tworząc i dzieląc się miłością do sztuki.
Mamy coraz więcej marzeń i stajemy się bardziej pewni tego, co robimy i widzimy, że to działa i nawet wielkie marzenia mogą się spełnić.

Tak szczęśliwa i wdzięczna, że mój projekt został zaakceptowany, a teraz moje lalki Frida i Picasso znajdują się w jednym z najważniejszych muzeów w Hiszpanii. Muzeum niesamowitego artysty, muzeum Picassa w Maladze.

Dziękuję wszystkim, pomimo tego, że praktycznie nie jestem aktywna w mediach społecznościowych, wciąż o mnie pamiętacie i wspieracie
————————————————————————————————————–
Probablemente, cada uno de nosotr@s, cuando comencemos a diseñar y crear desde el principio, solo queremos expresarnos con arte
Y cuando vemos que no somos unicos quien aprecia nuestra creación artística, vamos más y más con ideas sobre cómo desarrollarla y hacerla más accesible para los demás.
Obtenemos más conexiones, la gente intenta ayudarnos a encontrar nuevos clientes, nos ayudamos mutuamente todo el tiempo. Esto es tan maravillioso cuánta gente fantástica conocemos creando y compartiendo el amor con el arte.
Tenemos más y más sueños y tenemos más confianza con lo que hacemos y vemos que funciona y que incluso los sueños más grandes pueden hacerse realidad.

Tan feliz y agradecida de que mi diseño fuera aceptado y ahora mis muñecas Frida y Picasso están en uno de los museos más importantes de España. Museo del artista increíble, museo Picasso en Málaga.

Gracias a todos ustedes, aunque casi no estoy activa en las redes sociales, todavía me recuerdas y apoyas mis creaciones.

La Invisible and superheroínas

19 Jul

[spanish below/ español abajo]

Almost 2 months ago I moved again.
Actually I came back, to beautiful Malaga, where I felt very well from the very first moment.
I came here first time last in year in October to see if it’s place for me or not.
An than after travelling for 6 months, I am back.

During my first day in Malaga, a friend of mine showed my La Invisible, than I met some people from there, I participated in a craft market that was organized in La Invisible and I fall in love with this place.

And now when I am back I found out that La Invisible going through a very difficult time.
The major of the city want’s to close it and make some commercial place.

La Invisible is a very special project, that should exist in all cities.
Full of art, creativity and what most important support and believe that not everything in this world is about money.
In La Invisible all the time are organized different artistic activisties; concerts, exhibitions, dance performances, workshops; etc.
There is space for kids and adults. Anybody is very welcome and can start show his project.
Many things are for free or if someone whants can make some donation to support artist and they creativity.
On the entrance are placed books and clothes for those that need them.

When I came back to Malaga two months ago, I barely new anybody. And it’s not easy to be a new person in a new place. You feel lonely and lost. Especialy, when you have an artistic soul you need people to create and exchange ideas with.
And all those things I found in La Invisible.
I met a ot of people from there, I saw how interesting, creative they are, amazing things they do and how much this place mean to them.
I received a lot of good energy and I know this is the palce that I should be.

And it’s heartbreaking to see how much troubles La Invisibleis receiving now.

The place is super beautiful, with a lot of history, amazing decorations, impresive patio with trees.
I am sure if the walls could speak they would tell you how much they still want to be part of La Invisible.
I know there are much more interesting things to discover and learn about La Invisible, but from this little time that I had chances to be part of this project I know that this place has a huge potencial.
When you enter it you feel like at home, happy and surrounded by good peopple and positive energy.

I hope and I know I will have more chances to discover, create and learn from La Invisible, because this place will always exist.

——————————————————————————————–

Hace casi dos meses me mudé de nuevo.
En realidad volví, a la hermosa Málaga, donde me sentí muy bien desde el primer momento.
Vine aquí la primera vez el año pasado en octubre para ver si es lugar para mí o no.
Después de viajar durante 6 meses, estoy de vuelta.

Durante mi primer día en Málaga, un amigo me mostró La Invisible, luego conocí a algunas personas de allí, participé en un mercado de artesanías que se organizó en La Invisible y me enamoré de este lugar.

Y ahora, cuando regreso, descubrí que La Invisible está atravesando un momento muy difícil.
El alcalde de la ciudad quiere cerrarlo y hacer un lugar comercial.

La Invisible es un proyecto muy especial, que debería existir en todas las ciudades.
Lleno de arte, creatividad y lo más importante, el apoyar y creer que no todo en este mundo se trata de dinero.
En La Invisible todo el tiempo se organizan diferentes actividades artísticas; conciertos, exposiciónes, espectáculos de danza, talleres; etc.
Hay espacio para niños y adultos. Cualquiera es bienvenido y puede comenzar a mostrar su proyecto.
Muchas cosas son gratis o la gente puede hacer una donación para apoyar al artista y su creatividad.
En la entrada se colocan libros y ropa para aquellos que los necesitan.

Cuando volví a Málaga hace dos meses, apenas conocía a alguien. No es fácil ser una persona nueva en un lugar nuevo. Te sientes sola y perdida, especialmente, cuando tienes un alma artística necesitas personas con las que crear e intercambiar ideas.
Todas esas cosas las encontré en La Invisible.
Conocí a muchas personas de allí, vi lo interesantes y creativos que son, las cosas increíbles que hacen y lo mucho que este lugar significa para ellos.
Recibí mucha buena energía y sé que este es el lugar que debería ser.

Es desgarrador ver cuántos problemas enfrenta La Invisibleis ahora.

El lugar es súper bonito, con mucha historia, decoraciones increíbles, patio impresionante con árboles.
Estoy seguro de que si las paredes pudieran hablar, te dirían cuánto aún quieren ser parte de La Invisible.
Sé que hay cosas mucho más interesantes por descubrir y aprender sobre La Invisible, pero a partir de el poco tiempo que tuve la oportunidad de ser parte de este proyecto, sé que este lugar tiene un gran potencial.
Cuando entras, te sientes como en casa, feliz y rodeado de buena gente y energía positiva.

Espero y sé que tendré más oportunidades de descubrir, crear, y aprender de este lugar, porque La Invisible siempre existirá.

Yesterday I made superheroínas. And also Frida’s joined us.
So we are more to defend La Invisible

Ayer hizo las superheroínas. Frida esta con nosotros tambien.
Ahora hay mas personas para defender La Invisible

A design project for a Baptism in Greece

19 Apr

Today I wanted to share with you a very special project that I was working on for a last month
It was special cuz it was for my good friend and also because I have never done something like that before

I was designing an illustration. Based on that I made a invitation, a doll and a two patchworks; one was used as a box decoration and another one a dress decoration for a little baby girl.

I am very happy and glad that I was chosen to work on a such an unique and beautiful project
At the same time I could visit Greece where the Baptism was happening; country that I am in love with.
I have so many friends there and amazing memories

Princesses……

16 Feb

“In every girl,
it’s a princess
with a strenght of a warrior”

Parrots, Cuba and new inspirations….. January 2018

7 Feb

2018 year has started in a very nice way
I went on a trip to Cuba.
I’ve visited my friends in Barcelona nad in Berlin
Now full of energy nad new inspirations I am readdy to create again